پشتیبانی 24 ساعته

روشهای ارتباط 24 ساعته با ما به چه شکل است

  • شما به 2 روش زیر در این مقطع میتوانید با ما در ارتباط باشید
    • 1Support@CleanPay.ir
    • 2CleanPay.sup@gmail.com
    با ایمیل شماره 2 میتوانید به شکل 24 ساعتع با ما در ارتباط باشید .